Reinforcement systems
HALFEN výztu¸e nabízejí sortiment výrobků, které poskytují vhodné ře¨ení pro praxi, jsou výhodné při montá¸i a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e je na základě nejnověj¨ího technického vývoje. HALFEN se tak stará o to, aby stavební projekty byly opravdu ekonomické.