Lifting Systems
HLAFEN systém přepravních úchytů dodává individuální ře¨ení pro proces zvedání a přepravu betonových prefabrikátů.

HALFEN v¸dy zaručuje nejvy¨¨í kvalitu materiálu a kvalitní zpracování ve svých certifikovaných závodech. Světová značka pak znamená zaručenou bezpečnost výrobku.