Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Profily HTA

Profily HTA pro zabetonování, ¨rouby HS a příslu¨enství
Halfen cast-in channels
Zabetonované profily HTA jsou ideálním základem pro snadnou montḠa upevnění s mo¸ností rektifikace. Pěnová výplň chrání dutinu před vniknutím betonu. Na profily HTA mohou být připevněny libovolné konstrukce, např.:

 • ¸elezobetonové fasády
 • betonové prefabrikáty
 • rozvody médií
 • lícové zdivo
 • výtahová vodítka
 • pomocné konstrukce
 • jeřábové dráhy
 • strojní zařízení
cast-in channels HTA
Profily Halfen HTA jsou rovně¸ ideální pro v¨echna upevnění, při nich¸ dochází k dynamickému zatí¸ení, jako např. upevnění pojezdových drah jeřábů nebo upevnění strojů. Pro tyto případy pou¸ití jsou k dispozici speciální profily válcované za tepla.
Zvlá¨tní výhody profilů HTA:
 • malé vzdálenosti od okraje do 5 cm
 • dobrá mo¸nost rektifikace
 • bezhlučná montḠbez vibrací
 • přípustné pro statické a dynamické zatí¸ení
 • vysoká antikorozní ochrana, provedení z u¨lechtilé oceli A4 a ¸árem zinkované