Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Profily HZA DYNAGRIP

Dynagrip channels
Profily DYNAGRIP byly nově vyvinuty pro případy velkého zatí¸ení i v podélném směru profilů. Tyto vysoce výkonné profily mohou dokonce přenést dynamické slo¸ky zatí¸ení do 3 kN. Speciální ozubení je zárukou tvarově pevného přená¨ení zatí¸ení. Nebezpečí prokluzu je tím vyloučeno.

Profily DYNAGRIP splňují v¨echny předpoklady pro upevnění vodicích profilů výtahů: trojrozměrné přená¨ení zatí¸ení s vysokými podíly dynamického zatí¸ení. Profily jsou rovně¸ ideální pro montḠve svislém směru např. v betonových sloupech, u nich¸ zatí¸ení působí rovně¸ v podélném směru profilů.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • vysoká únosnost a¸ FR,d = 16,8 kN jako výslednice zatí¸ení ve v¨ech směrech
  • přípustný rozsah rozkmitu při dynamickém zatí¸ení do 3 kN
  • sortiment se dvěma profily HZA 29/20 a HZA 38/23
  • vysoká antikorozní ochrana - ¸árem zinkované provedení
  • povoleno stavebním dozorem