Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Upevnění zábradlí HALFEN

Balustrade fixing
Profily HGB s mo¸ností snadného zabetonování a příslu¨né vysoce pevnostní ¨rouby bezpečně a staticky upevní sloupky zábradlí z čelní strany betonových desek od tlou¨ťky 10 cm. To je dáno speciálními trny z betonářské oceli s rozkovanou hlavou.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • upevnění zábradlí s mo¸ností rektifikace
  • zachycení bodového zatí¸ení do 25 kN jako bodové zatí¸ení příp. 2 × 17,5 kN jako párové zatí¸ení
  • dodávky v délkách od 10 cm