Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Profily pro napojení zdiva HMS

Brick tie channels
Profily HMS a pásky ML představují osvědčený upevňovací systém pro ukotvení zdiva, vyzdívek, příček a obkladů (s a bez vzduchové mezery příp. tepelné izolace) k betonovým stěnám a sloupům nebo k ocelovým a dřevěným konstrukcím.

Díky volnému pohybu kotev v profilech se zamezí vzniku trhlin při sedání.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • jednoduchý, cenově výhodný systém
  • vhodný i pro tenkovrstvé maltové spáry