Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Profily HTU pro upevnění trapézových plechů

HTU
Zabetonované profily HTU ve vaznících nebo sloupech jsou ideální pro upevnění trapézových plechů závitořeznými ¨rouby, vrtnými ¨rouby nebo usazovacími čepy. Je mo¸né přená¨ení zatí¸ení jak v příčném, tak podélném směru.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • přená¨ení zatí¸ení v tahu v příčném i podélném směru
  • povoleno orgány stavebního dozoru
  • ¸árem zinkované provedení a provedení nerez A4