Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Kotevní pouzdra DEMU

DEMU_T-FIXX
Kotevní pouzdra DEMU HALFEN jsou určeny k pou¸ití pro bezpečné a trvalé upevnění stavebních částí do betonu. Různé rozměry (max. velikost závitu M42) a varianty provedení pro ochranu proti korozi (galvanicky pozinkované, ¸árově pozinkované a z nerezové oceli) zaji¨ťuje sofistikovaný výrobní sortiment.
T-FIXX installation
Kotevní pouzdra DEMU T-FIXXR a kotevní trny typu 1988 a 1985 (s talířkem pro připevnění hřebíky) s Evropským technickým certifikátem.
Příklady typického pou¸ití jsou:
  • Upevnění podpěr a připojovacích zařízení na prefabrikáty
  • Upevnění zábradlí balkónů a mostů
  • Upevnění potrubí, elektrického vedení, apod.
  • Upevnění ocelových ¸ebříků, schodů a profilů
  • Upevnění bezpečnostních zařízení