Fixing systems
HALFEN kotevní technika je inteligentní alternativa k vrtání a svařování.

S obsáhlým kotevním programem lze vyře¨it téměř ka¸dý problém kotvení s bezpečným přenesením zatí¸ení do betonu ve v¨ech směrech.

Kotevní trny

Shear  bolt anchors
Trny s hlavou se pou¸ívají mimo jiné k výrobě kotevních desek. Na tyto kotevní desky je mo¸né přivařit sloupy, nosníky, konzoly nebo jiné ocelové díly. Ta¸né, ¨ikmé a příčné síly se přená¨ejí do betonu. Trny s hlavou se přivaří na ocelové desky a kotevní deska, která tak vznikne, se pevně zabetonuje do povrchu konstrukce.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • přená¨ení velkých sil
  • vhodné i pro ta¸enou zónu betonu
  • velká mo¸nost rektifikace napojené konstrukce

Desky nejsou součástí dodávek HALFEN.