Screws, Accessories

Upevnění dřevěných prvků

Kotvy pro napojení dřevěných konstrukcí
timber fixing strap
Dřevěné trámy rovných střech se pro zaji¨tění polohy a proti nadzvednutí sáním a tlakem větru ukotví na ztu¸ující pás ze ¸elezobetonu, do něho¸ jsou rovnobě¸ně s povrchem zabetonovány profily Halfen.
Patky pro upevnění krokví
rafter shoe
Na místo dříve bě¸ných betonových obrub (s vysokým pou¸itím bednění a výztu¸í) se tyto patky pro krokve na¨roubují přímo na profily Halfen, které se rovnobě¸ně s povrchem zabetonují do betonové desky.
Tím je mo¸né zakotvit zatí¸ení ze stře¨ních vazeb z krokví a střech ze ¸lábkových trámů s ¨ířkou krokví od 6 do 12 cm a různými sklony střech pouze jedním typem patky pro krokve.
Systém táhel DETAN
Tension Rod System
Ve světě se stále více navrhují předpínané vazníky hal jako kombinace dřevěných lepených vazníků a ocelových spodních ta¸ených pásů. Díky svým kovaným vidlicím a tenkým, vysoce pevným táhlům vytvářejí spodní ta¸ená táhla DETAN základnu pro subtilně působící konstrukce, které jsou velice ceněny i po architektonické stránce.