Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

¦roubový spoj HALFEN HBS-05

HBS 05
Nový ¨roubový spoj HALFEN HBS-05 spojuje výhody dosavadních výrobků HBS-05 a WD 90 v jednom systému ¨roubového spoje a nabízí optimální ře¨ení pro v¨echny spoje ¸elezobetonových stavebních dílů. ¦roubové spoje HBS-05 je mo¸né vzájemně libovolně kombinovat. Pro v¨echny objímkové pruty, ať u¸ ¨roubové objímky nebo vykované provedení, lze pou¸ít jeden a ten samý připojovací prut. Poziční objímka umo¸ňuje spoj mezi axiálními pruty, které jsou neposuvné a které nelze otáčet, např. u jeřábových otvorů ve stropní desce. Pro spoje výztu¸e s krátkými kotevními délkami se dodávají koncové kotvy HBS-05.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • rozsáhlý výrobní program pro pruty o průměru od 12 do 32 mm
  • jednoduché uspořádání systémových dílů pomocí barevného označení
  • prut o průměru 12 a¸ 28 mm i pro dynamické zatí¸ení podle norem DIN 1045:1988 a DIN 1045:2001
  • pruty s vykovanou objímkou lze pomocí hřebíků připevnit přímo na bednění
  • ¨roubové objímkové spoje jsou obzvlá¨tě vhodné pro průmyslové pou¸ití u vertikálních spojů výztu¸e a u výztu¸í zvlá¨tní délky
  • povoleno z pohledu stavebního dozoru (DIBt Berlín)