Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Stykovací výztu¸ HBT

Rebend connection HBT
Stykovací výztu¸ HBT slou¸í k racionálnímu spojení betonových stavebních dílů, které byly vyrobeny v různých fázích a mají být spojeny. Na bednění se jednodu¨e připevní hřebíky nebo se rádlovacím drátem připevní k výztu¸i.
Zvlá¨tní výhody:
  • Napojovací pruty jak z BSt 500 S podle normy DIN 488 příp. BSt 500 WR, jako¸ i z BSt 500 NR
  • Na vy¸ádání lze dodat u¨lechtilou ocel A4, průměr prutů 8 - 12 mm
  • 7 různých profilů pro napojení stěn o tlou¨ťce 8 - 23 cm (Pro silněj¨í stěny se dodávají i zvlá¨tní provedení.)
  • Mo¸né dodat 14 různých tvarů třmínků pro jedno- a dvouvrstvé napojení
  • Prvky jsou díky své redukované vý¨ce ideální pro výrobny betonových prefabrikátů, ve kterých se vyrábějí stavební díly s malým překrytím betonu.
  • Vý¨ky bloků

    v = 24 mm pro prut o Ř 8

    v = 30 mm pro prut o Ř 10