Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Botky sloupů HCC

Halfen Column Shoe HCC
Halfen Column Shoe HCC
Botky sloupů HALFEN spolu s tyčovými kotvami HAB tvoří u¸ivatelsky velice přátelský systém pro připojení prefabrikovaných sloupů. Představuje tak racionální alternativu ke stávajícím ře¨ením, která jsou často nákladná z hlediska výroby, dopravy a manipulace na stavbě.
Botky sloupů HALFEN se pou¸ívají také pro vzájemné stykování prefabrikovaných sloupů, které se vyrábějí nezávisle na stropní desce v panelárně. Prefabrikované sloupy pro jednotlivá patra se vzájemně stykují botkami a kotevními trny.