Lifting Systems
HLAFEN systém přepravních úchytů dodává individuální ře¨ení pro proces zvedání a přepravu betonových prefabrikátů.

HALFEN v¸dy zaručuje nejvy¨¨í kvalitu materiálu a kvalitní zpracování ve svých certifikovaných závodech. Světová značka pak znamená zaručenou bezpečnost výrobku.

Přepravní úchyty TPA

Frimeda
Systém transportních úchytů TPA tvoří kotvy z ploché oceli, které se zabetonují do prefabrikátu, a zvedací prvek s kruhovou spojkou. Provedení kruhové spojky dovoluje působení zatí¸ení v ka¸dém směru. Kruhové spojky mohou být odblokovány buď manuálně přímo u hlavy spojky nebo dálkovým ovládáním.
Zvlá¨tní výhody:
  • stupně zatí¸ení 1,25-26t
  • rozmanitost typů kotev
  • nelze zaměnit stupně zatí¸ení
  • Hodí se k sobě pouze to, co k sobě patří.