Lifting Systems
HLAFEN systém přepravních úchytů dodává individuální ře¨ení pro proces zvedání a přepravu betonových prefabrikátů.

HALFEN v¸dy zaručuje nejvy¨¨í kvalitu materiálu a kvalitní zpracování ve svých certifikovaných závodech. Světová značka pak znamená zaručenou bezpečnost výrobku.

Přepravní úchyty s kulovou hlavou a závitová pouzdra

DEHA Socket anchor system
Přepravní úchyty s kulovou hlavou se zabetonují společně s vynechávkou. Po betoná¸i se vynechávka odstraní. Zvedací závěs s univerzální hlavou se během několika sekund zahákne do kotvy. Potom je mo¸no prvek zvedat a přepravovat.

Závitová pouzdra tvoří kovová výztu¸ a nalisované závitové pouzdro, do něho¸ se pro přepravu za¨roubují prostředky k uchopení břemene, jako závitové smyčky, pou¸itelné předev¨ím u ¨tíhlých prvků.
Zvlá¨tní výhody:
  • bezpečné, rychlé, racionální
  • zvedací závěs odolný proti opotřebení
  • pro ka¸dý tvar a velikost prefabrikátu
  • skupiny zatí¸ení 1,3 t - 45 t