Montevideo_Rotterdam_1_NL
HALFEN systém kotvení lícového zdiva nabízí bezpečnou, ekonomickou a moderní montḠfasád z lícového zdiva.

Aby byly fasády opravdu trvanlivé, přená¨í se vlastní tíha lícové přizdívky přímo do konstrukce budovy.

Konzolové kotvy HK4 a příslu¨enství

Brickwork support systems
Konzolové kotvy HK4 slou¸í k zachycení vlastní váhy lícového zdiva a jejímu přenesení do plá¨tě budovy.

Plynulá vý¨ková rektifikace a¸ 3,5 cm umo¸ňuje vyrovnat stávající tolerance hrubé stavby nebo nepřesnosti montá¸e hmo¸dinek.

Konzolové kotvy se dodávají v provedení nerez v různých variantách pro ve¨keré situace vylo¸ení.
Zvlá¨tní výhody:
  • typově odzkou¨ené kotvení
  • velmi dobrá mo¸nost rektifikace
  • kompletní program pro lícové zdivo