Mima_UK
HALFEN kotvení fasád z přírodního kamene zabezpečuje atraktivní připevnění náročných fasád z přírodního kamene.

Ať jsou dekorativní konstrukce fasády z vápence, ¸uly nebo mramoru, zaručují u¨lechtilý ráz budovy, trvanlivost a kvalitu.

Kotvy Body

Halfen body anchor
Kotvy Body pro upevnění přírodního kamene hmo¸dinami, s mo¸ností rektifikace ve 3 směrech, slou¸í k zachycení zatí¸ení z vlastní váhy desky i zachycení zatí¸ení větrem.

Řada Body BA pokrývá oblasti vylo¸ení od 60-160 mm s přípustným zatí¸ením do 800 N.

Řada Body DT je vhodná pro vylo¸ení 140-240 mm s mo¸ností zatí¸ení do 1300 N. Rektifikace u kotev Body DT se provede patentovaným spínacím svorníkem na ji¸ osazené desce. Základní těleso kotvy Body DT se dodává kompletně předmontované s výlo¸níkem.
Zvlá¨tní výhody:
  • vylo¸ení 60-240 mm s mo¸ností zatí¸ení do 1 300 N jako standardní provedení
  • rektifikace ve třech směrech
  • lze okam¸itě zatě¸ovat
  • klínový výlo¸ník a spínací svorník jsou patentovány
  • pou¸ití v horizontální a vertikální spáře
lga_cert_bdy_71712.jpg