Mima_UK
HALFEN kotvení fasád z přírodního kamene zabezpečuje připevnění náročných fasád z přírodního kamene.

Kotvy pro mokrou montḠUMA a UHA

UMA
Kotvy pro mokrou montḠurčené pro přírodní kámen UMA jsou díky příčnému řezu trubky velmi vhodné pro kotvení vyzdívky, lze je v¨ak pou¸ít i do betonu. Nosné kotvy UMA jsou konstruovány pro vertikální a horizontální spáru.

Kotevní systém doplňují přídr¸né kotvy UHA k přenesení zatí¸ení větrem a jiných horizontálních sil.
zvlá¨tní výhody:
  • jednoduchý tvar
  • rektifikace ve třech směrech
  • vylo¸ení 20 - 300 mm
  • přípustné zatí¸ení do 3,8 kN podle vylo¸ení
  • typově odzkou¨ené
lga_cert_uma_71713.jpg