Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN Betonfassadentechnik garantiert verlässliche Verbindungen von Beton-Fassaden und Sicherheit bei anspruchsvollen Gebäudefronten.

Aufgrund des schnellen und wirtschaftlichen Einbaus sind HALFEN Betonfassaden-Systeme der Favorit in Beton- und Fertigteilwerken.

Kotvení betonových fasád FPA

Halfen Precast Panel Anchors
Systémy kotev pro fasádní panely v¸dy tvoří horní díl ze závitovou tyčí s mo¸ností vý¨kové rektifikace, spodní díl zabetonovaný do fasádního prefabrikátu s mo¸ností boční rektifikace a distanční ¨roub pro rektifikaci vzdálenosti od stěny. Ve¨keré díly systému jsou vyrobeny z nerez oceli.

Zvlá¨tní výhody:
  • snadná a rychlá montá¸
  • rektifikace ve v¨ech směrech
  • typově odzkou¨ené