Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN Betonfassadentechnik garantiert verlässliche Verbindungen von Beton-Fassaden und Sicherheit bei anspruchsvollen Gebäudefronten.

Aufgrund des schnellen und wirtschaftlichen Einbaus sind HALFEN Betonfassaden-Systeme der Favorit in Beton- und Fertigteilwerken.

Kotvení parapetních panelů BRA

Concrete Cladding Panels
Kotvy BRA slou¸í k upevnění prefabrikovaných parapetních příp. atikových panelů na ¸elezobetonové stropy, balkony nebo ¨iroké nosníky. Na stavbu se přepravují zabetonované do betonových prefabrikovaných parapetů. Jejich nosné chování při zatí¸ení je charakterizováno zachycením ohybových momentů. Při upevnění na zabetonované profily Halfen lze kotvy horizontálně posunovat, vertikální rektifikace se provede podlo¸ením.

Kotvy pro parapetní panely se také dodávají s rektifikačními ¨rouby pro vertikální rektifikaci.
Zvlá¨tní vyhody:
  • redukované tepelné mosty
  • vysoká antikorozní ochrana díky provedení z nerezu
  • velmi rychlá montá¸
  • typově odzkou¨ené