Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN Betonfassadentechnik garantiert verlässliche Verbindungen von Beton-Fassaden und Sicherheit bei anspruchsvollen Gebäudefronten.

Aufgrund des schnellen und wirtschaftlichen Einbaus sind HALFEN Betonfassaden-Systeme der Favorit in Beton- und Fertigteilwerken.

Kotvy SPA pro sendvičové panely

Sandwich panel anchor
Kotvy SPA pro sendvičové panely spojují nosnou a předsazenou vrstvu vícevrstvých betonových fasádních panelů a přená¨ejí vlastní váhu předsazené vrstvy i na ni působící zatí¸ení do nosné vrstvy.

Proto¸e jsou kotvy ve vzduchové mezeře příp. v izolační vrstvě vystaveny korozi, vyrábějí se z nerez oceli. Vedle nosných kotev se pou¸ívají i sdru¸ené jehly příp. třmínky, které zamezují vyklenutí předsazené vrstvy.
Zvlá¨tní výhody:
  • snadná a rychlá montá¸
  • typově odzkou¨ený, osvědčený systém
  • ekonomický systém u velmi silné izolace mezi betonovými vrstvami