Montevideo, Rotterdam, Niederlan
HALFEN Betonfassadentechnik garantiert verlässliche Verbindungen von Beton-Fassaden und Sicherheit bei anspruchsvollen Gebäudefronten.

Aufgrund des schnellen und wirtschaftlichen Einbaus sind HALFEN Betonfassaden-Systeme der Favorit in Beton- und Fertigteilwerken.

Man¸etové a ploché kotvy

Sleeve sandwich panel anchors
Systém tvoří nosné kotvy (man¸etové sdru¸ené kotvy, ploché kotvy nebo kří¸ sdru¸ených jehel) a přídr¸né kotvy (sdru¸ené jehly, připínací jehly nebo připínací třmínky).
Zvlá¨tní výhody:
  • pro jeden panel pouze jedna nosná kotva
  • stejné přená¨ení zatí¸ení ve v¨ech směrech
  • rychlá montá¸
  • i pro velké rozměry prvků
  • typově odzkou¨ený, osvědčený systém