Pasarela_Figueres_ES
HALFEN systém táhel DETAN umo¸ňuje vytvořit odlehčené, architektonicky náročné konstrukce.

Se systémem táhel DETAN od firmy HALFEN se architektonické vize stávají skutečností. Tvůrce konstrukce má k dispozici neomezené mo¸nosti různých variant.

Systém táhel DETAN

Tension rod system
Pomocí systémů DETAN se realizují:
  • stře¨ní konstrukce
  • elegantní mosty, lávky
  • stavby sportovních stadionů
  • sto¸árové konstrukce
  • autosalony
  • přístře¨ky
  • leti¨tní haly


Systémová ře¨ení umo¸ňují nápaditou realizaci i komplikovaných konstrukcí a estetické utváření vnitřních i vněj¨ích prostor. Ve¨keré komponenty se dodávají v provedení ocel S460 a nerez oceli.
Tension rod system
Zvlá¨tní výhody:
  • mo¸nost rektifikace délky
  • jednoduchá a rychlá montá¸
  • snadná vizuální kontrola správné montá¸e