Edificio_ES
HALFEN montá¸ní technika představuje optimální systém pro rektifikovatelné, posuvné ¨roubové spojení.

Pokud se nepou¸ije pro zabudování do betonu (např. ve strojírenství, solární zařízení, zařízení pro úpravu vody), pak HALFEN montá¸ní technika umo¸ňuje velkou flexibilitu.

Montá¸ní profily HALFEN

Framing channels
K dispozici jsou následující systémy profilů:
tě¸ké montá¸ní profily HALFEN, přednostně za tepla válcované, zvlá¨tě vhodné
  • pro dynamická zatí¸ení
  • k navařování na ocelové konstrukce
  • pro velká zatí¸ení

středně tě¸ké montá¸ní profily HALFEN
  • pouze s jedním typem závitové destičky, vhodným pro v¨echny středně tě¸ké montá¸ní profily HALFEN
  • kompatibilní se systémem HALFEN POWERCLICK

lehké montá¸ní profily HALFEN
  • zpravidla ploché profily
  • pro malá zatí¸ení
Framing Channels
U v¨ech tří systémů se montá¸ní profily HALFEN nabízejí v hladkém provedení nebo s otvory a v různých antikorozních třídách, od provedení z u¨lechtilé oceli A4 přes ¸árem zinkované a¸ po povrchově neupravené.