Passerelle Paris
HALFEN montá¸ní technika představuje optimální systém pro rektifikovatelné, posuvné ¨roubové spojení.

Pokud se nepou¸ije pro zabudování do betonu (např. ve strojírenství, solární zařízení, zařízení pro úpravu vody), pak HALFEN montá¸ní technika umo¸ňuje velkou flexibilitu.

Příslu¨enství k profilům HALFEN

Konzoly HALFEN
Halfen Brackets
Konzoly HALFEN se vyrábějí z klasických montá¸ních profilů HALFEN a nabízejí tedy výhody - rychlou a bezpečnou montḠs mo¸ností rektifikace.

Konzoly představují kompletní podpěru, její¸ vysoce kvalitní antikorozní úprava (u¨lechtilá ocel A4, příp. ¸árem zinkovaná) zůstane po montá¸i zachována.
Zvlá¨tní výhody:
Halfen Brackets
  • lehká a rychlá montḠpři vysoké únosnosti
  • vět¨ina konzol je kompatibilní se systémem POWERCLICK
Objímky HALFEN
HALFEN Pipe clamps
Objímky HALFEN jsou koncipovány pro rektifikovatelnou montḠve spojení se v¨emi montá¸ními profily HALFEN. Stejně jako u nového systému HALFEN POWERCLICK je i tlou¨ťka materiálu objímek HALFEN dimenzována podle po¸adavků, tak¸e kombinace systému HALFEN POWERCLICK a objímek HALFEN představuje nejekonomičtěj¨í ře¨ení.
Zvlá¨tní výhody:
HALFEN Pipe clamps
  • rozmanité provedení pro průměry 15-530 mm
  • axiálně spřa¸ená příp. kluzná fixace trubek
  • antikorozní ochrana A4 po ¸árem zinkované provedení