Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Spojky výztu¸e HALFEN MBT

Spojka výztu¸e MBT spojuje dva pruty výztu¸e svěracím účinkem. Dochází k přenosu ta¸ných a tlačných sil.
Spojka výztu¸e MBT je zvlá¨tě vhodná pro sanační výměnu výztu¸í, napojení nových a starých konstrukcí, spojení betonových prefabrikátů a spojení prefabrikovaných komínů o vý¨ce několika podla¸í.
Zvlá¨tní kvalitativní znaky:
  • povoleno z pohledu stavebního dozoru pro průměry 8-28 mm
  • bez předbě¸né úpravy konců prutů
  • bez zvlá¨tních nástrojů
  • redukční objímky pro různé průměry