Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Smykové li¨ty HDB

Punching shear reinforcement HDB
Prvky HDB tvoří děrovaná li¨ta s navařenými trny s dvojitou hlavou. Pou¸ívají jako výztu¸ proti protlačení sloupu. Přednostně určeny pro ulo¸ení na plo¨nou výztu¸ shora. Dodávají se prvky se 2 a 3 trny, které lze kombinovat do vět¨ích sestav.
Zvlá¨tní výhody:
Quality features
  • průměr trnů 10-25 mm
  • prvky se 2 a 3 trny
  • povoleno orgány stavebního dozoru (DIBt Berlín)
  • ideální pro montḠshora, po ulo¸ení plo¨né výztu¸e
hdb
hdb