Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Stud connector HSC

hsc
HSC Stud Connector je výztu¸ povolená stavebním dozorem, která byla speciálně vyvinuta pro ekonomické zhotovení tahové výztu¸e v konzolách a rámových styčnících.
Zvlá¨tní výhody:
hsc_anw
  • 100% ukotvení díky kotvě s vykovanou hlavou
  • urychlení průběhu stavby díky jednoduchému bednění
  • jednoduché uspořádání výztu¸e
  • ře¨ení pro monolitické a dodatečně betonované konzoly
  • men¨í náklady
  • komplexní systém pro v¨echny případy pou¸ití
  • betonářská ¸ebírková ocel BSt 500 S, s vykovanou hlavou