Lifting Systems
HLAFEN systém přepravních úchytů dodává individuální ře¨ení pro proces zvedání a přepravu betonových prefabrikátů.

HALFEN v¸dy zaručuje nejvy¨¨í kvalitu materiálu a kvalitní zpracování ve svých certifikovaných závodech. Světová značka pak znamená zaručenou bezpečnost výrobku.

HD-úchyt DEHA

DEHA HD-Anchor
HD-úchyt DEHA je kotva pouzdra se zvý¨eným stupněm zatí¸ení. Zvlá¨tností oproti disponibilním systémům kombi kotev je to, ¸e pouzdra jsou opatřena ¨roubovacím zabezpečením. To zabraňuje, aby do pouzdra vnikla voda. Adaptér HD DEHA lze za¨roubovat a prvek je mo¸né prostřednictvím spojky s univerzální hlavou během několika vteřin zvednout a přepravovat.
Kvalitativní znaky HD-úchytu DEHA:
  • pouze 8 různých velikostí kotev pro skupiny zatí¸ení od 1,3 do 15,0 t
  • lehké, ale robustní zdvihače
  • vhodné pro tenké stěny
  • Rovně¸ lze dodat kotvy pro desky