Chemiefabrik_ES
Inovace v odvětví stavby potrubí: HALFEN Powerclick je multifunkční stavební systém. Pomocí tohoto systému lze sestavit v¨echny druhy podpor.

Pomocí několika multifunkčních prvků lze připojit či spojit v¨echny mo¸né konstrukce.

Powerclick HALFEN

Halfen Powerclick
Systém HALFEN POWERCLICK je inovační novinkou pro podporu vedení potrubí v průmyslovém budování potrubí. Je¨tě nikdy jsme nemohli splnit tolik po¸adavků s tak malým mno¸stvím multifunkčních stavebních dílů, jako nyní se systémem 63:
  • jeden profil pro v¨echny podpěry vedení potrubí
  • jedna rohová spojka ve dvou provedeních pro 112 variant
  • jedna svorka nosníku pro v¨echny velikosti nosníku
Kvalitativní znaky:
Systém HALFEN POWERCLICK je ¨itý na míru po¸adavkům upevnění potrubí v průmyslové výstavbě a umo¸ňuje úsporná systémová ře¨ení. Díky systému HALFEN POWERCLICK se podpěrné konstrukce realizují podle zcela nové koncepce:
  • velmi malé mno¸ství stavebních dílů, v¨echny prvky multifunkční
  • optimální plynulá rektifikace
  • bezpečné díky definovanému odstraňování zatí¸ení
  • nepřetr¸itě realizovány pouze tvarové spoje
  • nejmoderněj¨í technika za výhodné ceny
  • malá hmotnost