Hmo¸dinky MKT

MKT - Dübel
HALFEN a MKT
MKT - Dübel
HALFEN a MKT ji¸ několik let úspě¨ně spolupracují ve ¦výcarsku. Toto partnerství dvou kvalifikovaných profesionálů v upevňovací technice a rozsáhlé kompetence obou výrobců představují vysokou kompetenci v oblasti poradenství, flexibilitu a kvalitu. Jak in¸enýři, tak firmy se na ně mohou stejnou měrou spolehnout - je zaručen vynikající poměr ceny a výkonu.

MKT byl zalo¸en v roce 1990 na výrobu vysoce kvalitních upevňovacích systémů povolených z pohledu stavebního dozoru v roce 1996 byl certifikován podle normy DIN EN ISO 9001. Zatím se výrobky MKT pou¸ívají po celém světě. Následné vyrovnání nabídky slu¸eb po¸adavkům trhu mají za následek růst, který le¸í značně nad průměrem odvětví.

Chtěli bychom Vás upozornit na to, ¸e MKT dodává v rozměrech a provedeních, které se li¨í od standardního programu, jako např. kotvy z u¨lechtilé oceli z materiálů 1.4529, 1.4571 a 1.4462. Jsme kdykoliv zákazníkům a zájemcům k dispozici co se týče poradenství v otázkách techniky aplikace.
Injekční systém MKT-VMZ
MKT - Dübel
Injekční systém MKT-VMZ ... silněj¨í ne¸ beton. Silné spojení mezi injekt. maltou a betonem umo¸ňuje maximální vyu¸ití odolnosti betonu. Dokonalá geometrie zaji¨ťuje bezpečnou stálost v popraskaném a nepopraskaném betonu. Znamenité minimální vzdálenosti a mo¸nost nedosahovat nyní bě¸ných minimálních stavebních ¨ířek ře¨í mnoho problémů s upevněním. Injekční systém VMZ – i v programu HALFEN.