Company
HALFEN. Mů¸ete si být jisti bezpečností.

O NÁS

HALFEN GROUP je díky více jak 1100 zaměstnancům v 15 zemích a více jak 20 000 výrobkům v mezinárodním měřítku jednou z nejúspě¨něj¨ích firem v technice betonových výztu¸í, upevňování fasád a montá¸í.

Na¨im zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní výrobky pro stavby z betonových prefabrikátů, komerční a bytovou výstavbu, jako¸ i pro in¸enýrské stavby a pro dopravní stavby a budování infrastruktur.

Na¨e značky „HALFEN“, „DEHA“, „DEMU“ a „FRIMEDA“ patří k vedoucím značkám na trhu. Toto postavení chceme potvrdit a vybudovat po celém světě.

Od zalo¸ení firmy v roce 1929 je na¨ím cílem nabízet zákazníkům uzpůsobená, inovační a cenově výhodná ře¨ení. S nad¨ením a kompetencemi. A s nejvy¨¨ími nároky na techniku, kvalitu a bezpečnost. Inovace HALFEN byly a zůstávají průkopnické pro celé odvětví.

I v budoucnosti chceme nadále vytvářet pokrok, a proto investujeme do výzkumu a do spolupráce s univerzitami.

Vysoké nároky, které si klademe, se odrá¸ejí i ve vztazích k zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům: na¨e podnikání je na v¨ech úrovních utvářeno důvěrou, respektem a spolehlivostí. Neboť usilujeme o dlouhodobý celosvětový růst a toho dosáhneme pouze důsledným řízením nákladů, podnikatelským jednáním a v neposlední řadě potvrzením důvěry, která je do nás vkládána.

Jako mezinárodní firma si jsme vědomi globální i místní společenské odpovědnosti. A tento závazek aktivně vnímáme.Struktura HALFEN

HALFEN je v současné době mezinárodní firma s obratem převy¨ujícím 170 mil. euro. Na¨e výrobky vyrábíme ve dvou provozovnách v Německu (Langenfeld a Artern/Durynsko) a v Polsku.

Tím dosahujeme optima při rozdělování jednicových mzdových nákladů podle stupně výrobní techniky. Prostřednictvím na¨ich místních organizací HALFEN-DEHA poskytujeme v 15 zemích podporu zákazníkům, na¨e výrobky jsou díky podpoře na¨ich smluvních prodejců prodávány do více jak 35 zemí.

Dbáme intenzivně o zájmy na¨ich zákazníků a staráme se o to, aby se světové značky HALFEN GROUP trvale rozvíjely. Va¨e kontaktní partnery naleznete v této webové prezentaci pod odkazem „Kontakt“.Plant Langenfeld
Provozovna Langenfeld/Porýní
Plant Artern
Provozovna Artern/Durynsko
Provozovna Nowe Skalmierzyce/Polsko
Provozovna DEMU Utrecht/Nizozemí